Projekt for bedre bredbåndsforbindelse i Næsby – Næsby Vrå – Engelstofte og omegn!

Næstved Kommune og Næsby Bylaug har taget initiativ til forbedre forholdende omkring bredbåndsforbindelse og bedre mobildækning i vort del af kommunen. Onsdag den 7. oktober 2015 blev der holdt et dialogmøde for borgerne i sognet. omkring 70 personer deltog i mødet.

Efter dialogmødet blev der nedsat tre arbejdsgrupper blandt de ca. 15 personer, som meldte sig på banen. Tovholdere for de tre arbejdsgrupper suppleret med Kommunens tovholder på projektet udgør et forretningsudvalg.

Læs om projektets status i Status-undermappen. 

Næsby Kirke og den tidligere præstegård - set fra Kongsgården i Vester Broby.
Den 23. august 2015 af Rie Tramm.