Her kan du læse om status for etablering Næsby Fibernet (arbejdsnavn)

Susåen set lige vest for Næsås udløb.
Den 20. marts 2016.

Status 09 - Næsby og omegns Fibernet - den 11. juni 2016

Husk, at det er den 14/6 og den 16/6 vi holder Fibernet-informationsmøder sammen med Fibia.

Du skal ikke melde dig til informationsmødet - mod blot op.

Læs mere nedenfor.

 

Status 08 - Næsby Fibernet - den 5. juni 2016

 Denne status er også sendt til Glumsø Ugeblad.

 

Næsby Bylaug inviterer til informationsmøder om et konkret fibernet-tilbud fra Fibia. 

Næsbyholm Slot og Møllebæksalen, Tyvelse danner rammer for 2 informationsmøder med konkret fibernet-tilbud fra Fibia. De to møder har samme program – det giver blot de fibernet-interesserede to forskellige dage at vælge mellem. Passer ingen af de to dage, så bliver der mulighed for at besøge Fibias fiberbil. Den vil holde i vort område på 4 forskellige lokaliteter i dagene efter de to informationsmøder.   

Tirsdag den 14. juni 2016 - klokken 19:00 – 20:30

Næsbyholm Slot, Næsbyholm Allé 7, 4171 Glumsø

eller 

Torsdag den 16. juni 2016 – klokken 19:00 – 20:3O

Møllebæksalen, Tyvelsevej 51, 4171Glumsø

  

Er du forhindret i at deltage i informationsmødet, så besøg Fibias fiberbil:

Torsdag d. 16. juni, kl. 15:00 – 17:30 i Næsby Vrå

Tirsdag d. 21. juni, kl. 15:00 – 17:30 ved Møllebæksalen, Tyvelsevej 51

Onsdag d. 22. juni, kl. 15:00 – 17:30 tæt på krydset mellem Åsø Bygade og Åsøvej

Torsdag d. 23. juni, kl. 15:00 – 17:30 ved Næsby Anlæg, Næsbyvej overfor Åstrædet 

 

Næstved Kommune som politisk initiativtager.

Kommunen kontaktede Næsby Bylaug sidste sommer. Det førte til, at der blev holdt et dialogmøde i oktober 2015. Her deltog omkring 60 fibernet-interesserede personer fra Næsby og omegn. Blandt udensogns-deltagerne var borgmesteren og udvalgsformanden for området. Det blev besluttet at arbejde videre på at skaffe flere fibernet-interesserede. Der blev til løsning af den opgave nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af 10-15 personer.

Ret hurtigt kom antallet af fibernet-interesserede op på 80 husstande. I løbet af vinteren og foråret er antallet øget til omkring 150 husstande.

 

Geografien blev udvidet undervejs.

Oprindeligt blev der arbejdet med Næsby sogn som interesseområde. Det svarer til Bylaugets virkeområde. Ret hurtigt viste det sig, at der var flere fibernet-interesserede udensogns. Fibernet-arbejdsgruppen besluttede derfor at udvide området til også at omfatte Tyvelsevej frem til og med Tyvelse med nærliggende sideveje. Også Skelbyvej frem til Herregårdsmejeriet kom med.

Sidste udvidelse kom da Fibernet-arbejdsgruppens drøftelser med Fibia resulterede i, at det blev Fibia, der gav et tilbud som tiltalte arbejdsgruppen bedst.

Fibernet-interesseområdet er nu udvidet til også at omfatte husstande i Åsø og langs Åsøvej. Her har Fibia nemlig såkaldte ”tomrør” liggende allerede.

Er du som læser i tvivl om du bor indenfor Fibernet-projektets område, så mød op alligevel. På den måde vil du få en afklaring – og kommer måske med. 

 

Jo flere husstande, der indgår aftale – jo bedre.

Tilbuddet om fibernet i vort lokalområde er bogstavelig talt en enestående chance, siger Frank Hagerup Rasmussen, oldermand i Næsby Bylaug. Fibia etablerer nemlig kun fibernet i udvalgte områder, hvor beboerne er interesserede. Første skridt er derfor at undersøge interessen. Er interessen tilstrækkelig stor, så bliver fibernet-projektet gennemført. Får vi derimod ikke tilstrækkelig mange tilmeldinger, så er vi desværre nødt til at lukke ned for planerne, fortsætter Frank. Det er derfor meget vigtigt, at du kommer til ét af møderne eller besøger fiberbilen. Tag fat i dine naboer. Måske har de ikke overvejet at deltage i projektet. Hvis vi er mange nok, kommer også vort nærområde på den digitale informations-motorvej, slutter Frank Hagerup Rasmussen.

 

Status 07 - Næsby Fibernet - den 25. april 2016

 

Nu varer det ikke så længe, før der bliver indkaldt til infomøde om projektet for forbedring af bredbåndsforbindelse og mobiltelefon-dækningen i Næsby, Næsby Vrå, Engelstofte og omegn.

 

 

 

Det uformelle forretningsudvalg holdt møde den 14. april 2016 sammen med Leif Jacobsen fra Kommunen. Økonomigruppen har haft endnu et møde med Fibia. Fibia har vist interesse for at give os et godt tilbud. Firmaet vil gerne gøre brug af nogle ”tomrør” som ligger i Tyvelse og Åsø. Derfor må projektets interesseområde udvides, så det givetvis kommer til at omfatte alle husstande og erhverv i Næsby sogn, Atterup, Tyvelse og Åsø.

 

 

 

Økonomigruppen og tovholderne for de to andre grupper vil sammen med kommune-repræsentanter holde endnu et møde med Fibia. Det vil ske i sidste halvdel af maj 2016. På mødet vil vi bl.a. fastlægge et kommende informationsmøde for interesserede.

 

Herudover vil vi drøfte, hvordan vi ”stemmer dørklokker” i det udvidede ”interesseområde”.

 

 

 

Indkaldelse til informationsmøde vil blive udsendt umiddelbart efter mødet med Fibia.

Forhåbentlig vil informationsmødet blive holdt i løbet af juni 2016.

 

Status 06 – Næsby Fibernet – den 31. marts 2016

 

Det uformelle forretningsudvalg for bedre bredbåndsforbindelse holdt møde den 8. marts 2016. Det består af 4 medlemmer nedsat af den samlede arbejdsgruppe. Det er de tre tovholdere og Kommunens tovholder i projektet:

 • Allan Johansen, Næsbyvej 38,

 • Chris Christoffersen, Sorøvej 88,

 • Leif Jacobsen, Kommunen og

 • Frank Hagerup Rasmussen, Næsbyvej 18.

Læs mere om den samlede arbejdsgruppe i Status 02 – længere nede på siden.

 

Økonomi-undergruppen er i dialog med Fibia, Telia og TDC. Af disse har Fibia opvist den mest interessante model for en løsning, men et egentligt svar fra Fibia foreligger ikke endnu. Der kan være tale om en vis forhaling, idet den nye bredbåndspulje jo kan udgøre et statstilskud til nogle projekter.

TDC foreslår, at der etableres en fremskudt tele-central i Næsby Vrå, hvortil der føres fibernet. Fra en sådan fremskudt central skulle brugerne så forsynes via eksisterende kobberkabler. TDC vil med denne løsning kunne garantere 10 MB i download. Godt nok næsten 100 % mere end det nogen af os p.t. har. Det er en løsning som Forretningsudvalget ikke kan anbefale. Den vil ikke være fremtidssikret.

 

Muligheden for mobilt bredbånd blev vendt på mødet. Nogle enkelte brugere i vort område har fået etableret mobilt bredbånd med et godt resultat. Det vil dog ikke være en brugbar løsning for en samlet bredbåndsløsning for alle. Kapaciteten vil ikke være stor nok til de godt 140 husstande, som p.t. er interesserede. Derfor stiler vi udelukkende hen mod en fibernet-løsning for alle.

 

Næste dialogmøde – som det i oktober 2015 – vil finde sted når der er en konkret fibernet-løsning at tage stilling til. I øjeblikket kan vi ikke komme med et bud på en tidshorisont.

 

Læs også de to efterfølgende artikler som Kommunens tovholder i projektet har skrevet.

 

 

En vækstplan for bredbånd og bedre mobildækning

af Leif Jacobsen, Næstved Kommunes tovholder på Bedre Bredbånd-projektet i Næsby

 

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti har indgået en aftale om en vækstplan og udvikling for hele Danmark. Der er afsat 200 millioner kr. i alt til en forsøgsordning i årene 2016-2019 til at fremme udrulning af digital infrastruktur. Den nærmere udformning af søgekriterier m.v. er sendt i høring den 14. marts og regering og Energistyrelse stræber efter at have disse forhold på plads, så første tilskudsrunde kan gennemføres fra juni til oktober 2016. Læs mere på https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/59327

 • Ordningen retter sig mod alle bolig-, virksomheds- og sommerhusadresser, som ikke kan få hastigheder på maksimalt 10 Mbit/s download og 2 Mbit/s upload. Områder med lavere hastigheder vil blive givet særlig prioritet.

 • Der er tale om en tilskudsordning til sammenslutninger, hvor hver tilsluttet adresse minimum betaler 3000 kroner. Endvidere fastsætter ordningen et loft på tilskud på 70.000 kr. pr. tilslutning i gennemsnit for hvert projekt.

 • Ordningen lægger op til, at støttede projekter har et teleselskab som ejer – uanset sammensætningen af den samlede finansiering.

 • Valget af leverandør skal ske i en ”åben, gennemsigtig og ikke-diskriminerende konkurrencepræget procedure.”

 

 

Hvad vil Næstved Kommune?

af Leif Jacobsen, Næstved Kommunes tovholder på Bedre Bredbånd-projektet i Næsby

 

Dialogmødet i Næsby den 7. oktober 2015 fremlagde en række muligheder for at forbedre bredbånds- og mobildækningen i området. Bl.a. den svenske model, hvor et bynet etableres og drives af et bylaug, en anden foreningsdannelse eller en kommune. 2,5 mio. svenske husstande (ud af 4,6 millioner) er koblet på højhastighed – på et område, domineret af mindre bysamfund og landområder, der dækker ca. 450.000 kvadratkilometer. Godt og vel 10 gange Danmarks areal!! I Danmark har vi ikke en tilsvarende, lovlig adgang til at øge udrulningen. Der er således betydelige begrænsninger på kommunernes muligheder for at afhjælpe ringe net- og mobildækning – selv om netop disse forhold rammer centralt ned i mange kommuners bestræbelser på at fastholde og øge bosætning, erhverv uden for større bysamfund, sikre liv og dynamik i landområder og mindre bysamfund. Men den svenske model til mangedobling af udbygningshastigheden fremmes ikke af bredbåndspuljen, og arbejdsgrupperne i Næsby så da også tidligt en ganske betydelig opgave i at være danske pionerer på en ejermodel efter svensk forbillede.

Hvad kan kommunen så gøre? Erhvervsfremmelovgivningen giver mulighed for at kommunerne kan støtte/finansiere såkaldt passiv infrastruktur (telemaster; tomrør – dvs. kabelføringer, men uden fiberkabel) med henblik på at gøre det nemmere og billigere for et teleselskab at udbygge sit net.

Bredbåndpuljen anfører kommuner og sammenslutninger af borgere og virksomheder som ansøgere til statens midler. En kommunal medfinansiering tæller med i forhold til den gennemsnitlige totalpris per tilslutning. Denne mulighed er naturligvis noget som kommunens politikere skal tage stilling til. Hvis arbejdsgrupperne og borgerne i Næsby også peger på denne mulighed?  Men overordnet er den politiske vilje til at der skal ske noget usvækket – blot skal vi i fællesskab finde de bedst tænkelige former.

 

 

Status 05 – Næsby Fibernet – den 23. december 2015

Blev udsendt pr. mail til de fibernet-interesserede, som var kendt på daværende tidspunkt.

 

 

Status 04 – Næsby Fibernet – den 19. november 2015

Blev udsendt pr. mail til de fibernet-interesserede, som var kendt på daværende tidspunkt.

 

 

Status 03 – Næsby Fibernet – den 16. november 2015

Blev udsendt pr. mail til de fibernet-interesserede, som var kendt på daværende tidspunkt.

 

 

Status 02 – Næsby Fibernet af 30. oktober 2015

 

Den 28. oktober 2015 holdt arbejdsgruppen sit første møde. Gruppen består af 15 personer. Heraf deltog 11 i mødet. Hertil kom 3 repræsentanter fra Kommunen.

 

De tilstedeværende besluttede, at danne 3 undergrupper til at udføre de første opgaver frem mod dannelse af en forening – Næsby Fibernet (arbejdstitel).

 

Vedtægter
Frank Hagerup Rasmussen, Næsbyvej 18 (tovholder)
Thor Temte, Skelbyvej 137
Torben Kristiansen, Skelbyvej 149

 

Geografisk afgrænsning og stemmen dørklokker
Chris Christoffersen, Sorøvej 88 (tovholder)
Jytte Aagot Møller, Næsbyvej 47
Karsten Riis, Sorøvej 71
(Lone Laursen, Kornvænget 8)
Poul Sølyst, Lenegårdsvej 5
Søren Klint, Vråvej 7

 

Økonomibetragtninger
Allan Johansen, Næsbyvej 38 (tovholder)
Jens Ahrensbach, Vråvej, 1
Kasper Pedersen, Sorøvej 78
Jesper Therbo, Næsbyvej 41

 

Næste møde i arbejdsgruppen vil finde sted ultimo november eller primo december 2015.

 

Kort tid efter det møde vil der komme flere nyheder på hjemmesiden.

 

---

 

 

Status 01 – Næsby Fibernet af 18. oktober 2015

 

Mange tak for sidst – sikke et fremmøde på dialogmødet den 7. oktober 2015. Det vidner om, at det ER en stor udfordring for mange, at bredbåndsforbindelsen ikke er som man kunne forvente. Vi var vel i nabolaget af 70 personer alt inklusive. 43 husstande afleverede et udfyldt ”Interesse-skema” ved mødets afslutning.

Der er vist basis for, at vi kan gå i gang med etablering af en forening, som får til opgave at etablere fibernet til flest mulige – ud fra det muliges kunst. Der var en fin omtale af dialogmødet i Sjællandske og i Glumsø Ugeblad.

 

16 personer har vist interesse i at medvirke i en arbejdsgruppe for etablering af selve bredbåndsforeningen. Første møde i arbejdsgruppen holdes onsdag den 28. oktober 2015.

Deltog du IKKE i dialogmødet den 7. oktober - og bor du i Næsby - Næsby Vrå - Engelstofte og omegn - er du velkommen til at sende en mail med dine kontaktoplysninger til frankhagerup@glumsoe.dk
Mailen skal rumme disse oplysninger:

 • Fornavn og Efternavn
 • Adresse
 • Antal personer i husstanden
 • Telefon
 • E-mail

Snarest efter mødet kommer Status 02.