Udviklingsopgaver for Næsby Bylaug

 

Bestyrelsen har på møder den 20. august og den 1. oktober 2018 drøftet kommende udviklingsopgaver.

 

Opgaverne blev fastlagt – og de blev prioriteret. Flere opgaver er sideordnet.

 

Prioritet

Udviklingsopgave

Tovholder

Andre

1

Ny hjemmeside – mærknæsby.dk

Frank

Birgitte

2

Nyt redskabsskur – (mini container)

Allan

 

3

Affaldsstativ – parktype til Næshuset

Allan

-

4a

Legeplads – for børn og voksne

Henrik B

Signe og Birgitte

4b

Renovering af info-tavle, eller ’Lille tavle’ ved de to indkørsler til Næsby. Senere også i Næsby Vrå?

Frank

 

4c

Flytning af flagstang

Frank

-

5a

Terrasse mod vest

Frank

 

5b

Træer / plan for træer

Lone

 

5c

Vindafskærmning af Næshuset

Lone

 

6

El-forbindelse til Næshuset

Allan

 

7

Toilet i forbindelse med pumpehuset

Allan

 

-

Næsby LUP-forespørgsel (hviler til kort før 2021)

Allan + Thor

 

 

 

Vil du medvirke i én eller flere af opgaverne, så kontakt bestyrelsen.

 

Frem mod næste bestyrelsesmøde vil hver opgave blive vurderet for:

  • Hvad vil vi? – (mål + succeskriterium)
  • Vurdering af økonomi
  • ·        Tidshorisont for udførelse

 

2018-10-12