Status 20 - Næsby Fibernet

Ikke alle som ville, kom med i vort fælles fiber-projekt

Nu er der måske en løsning på vej

SEAS-NVE har etableret en Fiberpulje på 100 mio.kr.

 

I det tidlige efterår 2016 igangsatte Fibia projekteringsarbejdet for fibernet i vort område – nærmere betegnet Næsby-Atterup-Engelstofte-Vrå-Tyvelse-Åsø og omegn.

Ikke alle interesserede kom dog med. Beskeden fra Fibia var: ”I bor for langt væk fra det kommende fibernet”.

 

Der er nu etableret en Fiberpulje, som Energiselskabet SEAS-NVE har finansieret.

I 2017 kan der i alt søges etablering af fibernet for 50 mio. kr.

Derudover er der yderligere 50 mio. kr. i puljen til hurtigere udrulning af allerede planlagte projekter. Fibia P/S står for udvælgelse af projekter og etablering.

Læs mere på www.fiberpuljen.dk

 

Vor kontakt i Fibia gjorde Næsby Bylaug opmærksom på puljen.

Han skrev bl.a. dette til Bylauget:

Fiberpuljen burde kunne bringes i anvendelse for de husstande, vi ikke kunne tilbyde fibernet til i første omgang”.

 

Næsby Bylaug vil sende en fælles ansøgning for dem, som ikke kom med i det igangværende fibernet-projekt. Derfor har Bylauget nu skrevet til dem for at bekræfte, om de stadig er interesseret i at få installeret fibernet i husstanden. Det sker ved at udfylde et skema og sende det til Bylauget senest den 26. februar 2017.

 

Det er ikke alle sådanne husstande, Bylauget har viden om.

Du, som sidder og læser denne status, er måske én af dem.

Har du tidligere sendt en tilmelding til Fibia – og i efteråret fået besked om, at du ikke kom med?

Hvis ja, og du stadig er interesseret i at få installeret fibernet i husstanden, så send en mail til Næsby Bylaugs oldermand.

 

Vi sætter nyt på hjemmesiden – efter behov.

 

Frank Hagerup Rasmussen

Oldermand i Næsby Bylaug

frankhagerup@glumsoe.dk

den 12. februar 2017