Bestyrelsen har fordelt opgaverne efter generalforsamlingen

Næsby Bylaug har senest haft generalforsamling den 17. maj 2018. Bestyrelsen har efterfølgende holdt et konstituerende møde den 3. juni 2018. Her blev bestyrelsesposterne fordelt.

 

Herudover fordelte vi nogle konkrete ansvarsområder mellem bestyrelsen, suppleanter og andre interesserede.

 

Du behøver ikke at være valgt til bestyrelsen eller være suppleant for at byde ind på opgaver, DU gerne vil være med til at løse. Kontakt oldermanden, hvis noget har din interesse. Naturligvis også gerne, hvis området ikke findes i oversigten.

 

Alle ansvarsområder er herefter listet op i alfabetisk rækkefølge. Står der flere navne ved et ansvarsområde, så er den førstnævnte hovedansvarlig for området.

 

Ansvarsområde

Hvem står for området

Arrangements-

klargøring af Næshuset og

klargøring af skiltet

Vakant

 

Drikkevarer

Allan Johansen

Næsbyvej 38

Telefon:    2142 0960

E-post:      abj@affaldplus.dk

 

Facebook

Redaktør

Birgitte Gregersen

Næsbyvej 38

Telefon     2420 4104

E-post:      bigre@hotmail.dk eller bigre@naestved.dk

Flagansvarlig

Frank Hagerup Rasmussen

Næsbyvej 18

Telefon:    2544 9280

E-post:      frankhagerup@glumsoe.dk

 

Gadekæret

Vakant

 

Grillmestre

Thor Temte

Skelbyvej 137

Telefon:    2939 1954

E-post:      thor.temte@gmail.com

 

Carsten Johansen

Sorøvej 54

Telefon:    3074 1598

E-post:      FLAN288@gmail.com

  

Græsslåning

Disse 4 skiftes 1 uge ad gangen

Carsten Johansen

Sorøvej 54

Telefon:    3074 1598

E-post:      FLAN288@gmail.com

 

Henrik Bisp

Næsbyvej 40

Telefon:    2032 2139

E-post:      henrikbisp@gmail.com

 

Frank Hagerup Rasmussen

Næsbyvej 18

Telefon:    2544 9280

E-post:      frankhagerup@glumsoe.dk

 

Allan Johansen

Næsbyvej 38

Telefon:    2142 0960

E-post:      abj@affaldplus.dk

 

Hundetræf

Udenfor bestyrelsen

Birgit Vildgaard Rasmussen

Næsbyvej 18

Telefon:    2095 9690

 

Marianne Jusjong

Næsbyvej 20

Telefon:    2426 9047

 

 

 

 

Mødeleder

Frank Hagerup Rasmussen

Næsbyvej 18

Telefon:    2544 9280

E-post:      frankhagerup@glumsoe.dk

 

naesby-bylaug.dk

websiden

Birgitte Gregersen

Næsbyvej 38

Telefon     2420 4104

E-post:      bigre@hotmail.dk eller bigre@naestved.dk

 

Næsby Anlæg

Pleje

Vakant

 

Næsby Fibernet

Fortsat udvikling

Allan Johansen

Næsbyvej 38

Telefon:    2142 0960

E-post:      abj@affaldplus.dk

 

Næsby-Nyt

Redaktør

Frank Hagerup Rasmussen

Næsbyvej 18

Telefon:    2544 9280

E-post:      frankhagerup@glumsoe.dk

 

Næsby-Nyt

Omdelingshold

Jytte Aa Møller

Næsbyvej 47

Telefon:    4010 4182

E-post:      jyttemo@gmail.com

 

Henrik Bisp

Næsbyvej 40

Telefon:    2032 2139

E-post:      henrikbisp@gmail.com

 

Bjarne Røikum

Skelbyvej 139

Telefon:    2630 2238

E-post:      bjrviking@gmail.com

 

Poul Sølyst

Lenegårdsvej 5

Telefon:    2173 2280

E-post:      poul.solyst@pc.dk

 

Lone Laursen

Kornvænget 8

Telefon:    4057 7604

E-post:      L1LAURSEN@YAHOO.DK

 

Næsbys udvikling

Ad hoc

 

Allan Johansen

Næsbyvej 38

Telefon:    2142 0960

E-post:      abj@affaldplus.dk

 

Thor Temte

Skelbyvej 137

Telefon:    2939 1954

E-post:      thor.temte@gmail.com

 

Opslagstavle

Frank Hagerup Rasmussen

Næsbyvej 18

Telefon:    2544 9280

E-post:      frankhagerup@glumsoe.dk

 

Sankt Hans-bålet

 

Frank Hagerup Rasmussen

Næsbyvej 18

Telefon:    2544 9280

E-post:      frankhagerup@glumsoe.dk

 

Udlejning af

Næshuset, borde, stole og duge

Allan Johansen

Næsbyvej 38

Telefon:    2142 0960

E-post:      abj@affaldplus.dk