Status 13 - Fibernet-projektet

Næsby-Vrå-Engelstofte-Tyvelse-Åsø må stå sammen – ellers bliver Fibernet-projektet ikke gennemført!

 

Det er snart 9 uger siden Næsby Bylaug og Fibia holdt to informationsmøder om det fibernet-projekt, som tænkes udbredt til Næsby-Vrå-Tyvelse-Åsø og nærmeste omegn.

Det skete på baggrund af et initiativ fra Næstved Kommune sidste efterår.

Det er resulteret i, at Bylauget har truffet aftale med Fibia om, at firmaet gerne ruller fibernet ud til os, udtaler Frank Hagerup Rasmussen, oldermand i Næsby Bylaug.

Betingelsen er dog, at mindst 170 husstande i et defineret område melder sig til projektet.

Det svarer til 68 % af det samlede antal husstande i det afgrænsede område.

Lige nu har 138 husstande tilmeldt sig det lynhurtige fibernet-projekt.

Der er derfor et lille stykke vej endnu, før vi er i mål, siger Frank Hagerup Rasmussen.

 

Fiberbilen kommer igen på besøg – og frist for tilmelding er rykket til den 31. august 2016.

Oprindeligt var fristen for tilmelding sat til den 15. juli – én måned efter informationsmøderne.

Det var midt i sommerferien – derfor har alle måske ikke haft muligheden for at tilmelde sig i tide.

Næsby Bylaug og Fibia er derfor blevet enige om at rykke tilmeldingsfristen til den 31. august 2016.

Hertil kommer, at Fibias fiberbil igen vil komme en tur til Tyvelse og Åsø.

Torsdag den 25. augustkl. 15-17:30 holder fiberbilen i Åsø.

Det sker tæt på krydset mellem Åsø Bygade og Åsøvej

Så får flere medborgere muligheden for at stille opklarende spørgsmål til Fibias medarbejder, før de tilmelder sig påwww.fibia.dk/naesby

 

Borgmesteren opfordrer til ikke kun at tænke her/nu, men især tænke langsigtet.

Du er måske i tvivl, om du skal tilmelde dig til fibernet-projektet.

Måske føler du ikke i øjeblikket, at der er udfordringer med den dårlige internetforbindelse for dig.

Det kan ændre sig ganske hurtigt. Inden du ser dig om, vil mange sundhedskonsultationer og lign. foregå via Internettet. En dårlig forbindelse med din computer kan måske være forskellen på liv og død, advarer Borgmester Carsten Rasmussen.

Skal du sælge dit hus, er det nok en fordel at have indlagt fibernet.

Huset bliver måske ikke mere værd i kroner og øre, men det bliver garanteret lettere at sælge, vurderer borgmesteren.

Den ny-udnævnte Z-generation, som er på vej gennem uddannelsessystemet, vil garanteret forvente et lynhurtigt Internet, når og hvor de har brug for det.

Og skal der fortsat være virksomheder på landet, så er fibernet en nødvendighed.

De krav kan ikke opfyldes i Næsby-Vrå-Engelstofte-Tyvelse-Åsø og nærmeste omegn i dag.

Men måske i løbet af et halvt års tid, hvis borgere og erhvervsliv i området går sammen om fibernet-projektet, tilføjer Carsten Rasmussen.

 

Fibernet i dit hus vil kunne give bedre mobiltelefondækning.

Fibernettet vil ligeledes inden længe kunne bruges som en indendørs sendemast for mobiltelefoni.

Det vil ske via en trådløs router inde i huset. De nyeste mobiltelefoner vil automatisk gå over på din router, når du er hjemme. Det vil gøre fastnettelefonen overflødig og give mobilen en sikker og stabil forbindelse. Det glæder jeg mig til, fortæller Frank Hagerup Rasmussen. I dag må han næsten op på tagryggen for at få en optimal forbindelse.

 

Flere mobilmaster er ikke løsningen alle steder.

Der tales i øjeblikket meget om, at flere mobilmaster vil kunne give landområderne bedre adgang til det mobile Internet.

Der vil skulle mange til, og selv da vil forbindelsen ikke være stabil – set i forhold til et fibernet indlagt i dit hus.

Hertil kommer, at de ikke vil være særlig kønne i landskabet.

Store dele af vort område har store naturmæssige og kulturmæssige værdier for mange. Det skulle nødigt spoleres af mobilmaster hist og pist, siger Næsby Bylaugs oldermand.

Faktisk er området omfattet af flere fredninger, som i sig selv vil vanskeliggøre opstilling af nye master.

Derfor må vi satse på at få indlagt fibernet til så mange som muligt i området, påpeger Frank Hagerup Rasmussen.