Udviklingsopgaver for Næsby Bylaug

Bestyrelsen har på møder den 22. februar 2023 og den 1. oktober 2018 drøftet kommende udviklingsopgaver.

Opgaverne blev fastlagt – og de blev prioriteret. Flere opgaver er sideordnet.

Prioritet

Udviklingsopgave

Tovholder

Andre

4a

Vild Med Vilje / Fælleshave

Rasmus

Micala & Johanne

4b

Hjertestarter

Allan, Micala & Frank


4c

Trafikregulering

Allan

4d

Grill Aftner

Thor

Rasmus & Micala

4e

Projekt "Næsbys Historie"

Allan & Tina

Thor

4f

Årshjul for Næsby & Næsby Vrå

Johanne

Micala

4g

Omdeling af Næsby-Nyt


Allan


4h

FB & Hjemmeside


Micala & Johanne


-

Næsby LUP-forespørgsel (hviler til kort før 2021)

Allan & Thor


Legeplads – for børn og voksne

Henrik B

Signe & Birgitte


Renovering af info-tavle, eller ’Lille tavle’ ved de to indkørsler til Næsby. Senere også i Næsby Vrå?

FrankFlytning af flagstang

FrankTerrasse mod vest

FrankTræer / plan for træer

LoneVindafskærmning af Næshuset

LoneEl-forbindelse til Næshuset

AllanToilet i forbindelse med pumpehuset

AllanAffaldsstativ – parktype til Næshuset

AllanNyt redskabsskur – (mini container)

AllanNy hjemmeside – mærknæsby.dk

Johanne

Micala

Vil du medvirke i én eller flere af opgaverne, så kontakt bestyrelsen.

Frem mod næste bestyrelsesmøde vil hver opgave blive vurderet for:

  • Hvad vil vi? – (mål + succeskriterium)
  • Vurdering af økonomi
  • ·        Tidshorisont for udførelse

22-02-2023

Del siden