Bestyrelsen har fordelt opgaverne efter generalforsamlingen

Næsby Bylaug har senest haft generalforsamling den 17. maj 2018. Bestyrelsen har efterfølgende holdt et konstituerende møde den 3. juni 2018. Her blev bestyrelsesposterne fordelt.

Herudover fordelte vi nogle konkrete ansvarsområder mellem bestyrelsen, suppleanter og andre interesserede.

Du behøver ikke at være valgt til bestyrelsen eller være suppleant for at byde ind på opgaver, DU gerne vil være med til at løse. Kontakt oldermanden, hvis noget har din interesse. Naturligvis også gerne, hvis området ikke findes i oversigten.

Alle ansvarsområder er herefter listet op i alfabetisk rækkefølge. Står der flere navne ved et ansvarsområde, så er den førstnævnte hovedansvarlig for området.

Ansvarsområde

Hvem står for området

Arrangements- klargøring af Næshuset og klargøring af skiltet

Vakant

Drikkevarer

Allan Johansen Næsbyvej 38 Telefon: 2142 0960 E-post: aj1965@outlook.dk

Facebook Redaktør

Birgitte Gregersen Næsbyvej 38 Telefon     2420 4104 E-post:      bigre@hotmail.dk eller bigre@naestved.dk

Flagansvarlig

Frank Hagerup Rasmussen Næsbyvej 18 Telefon:    2544 9280 E-post:      frankhagerup@glumsoe.dk

Gadekæret

Vakant

Grillmestre

Thor Temte Skelbyvej 137 Telefon:    2939 1954 E-post:      thor.temte@gmail.com   Carsten Johansen Sorøvej 54 Telefon:    3074 1598 E-post:      FLAN288@gmail.com

Græsslåning Disse 4 skiftes 1 uge ad gangen

Carsten Johansen Sorøvej 54 Telefon:    3074 1598 E-post:      FLAN288@gmail.com   Henrik Bisp Næsbyvej 40 Telefon:    2032 2139 E-post:      henrikbisp@gmail.com   Frank Hagerup Rasmussen Næsbyvej 18 Telefon:    2544 9280 E-post:      frankhagerup@glumsoe.dk  Allan Johansen Næsbyvej 38 Telefon: 2142 0960 E-post: aj1965@outlook.dk

Hundetræf Udenfor bestyrelsen

Birgit Vildgaard Rasmussen Næsbyvej 18 Telefon:    2095 9690   Marianne Jusjong Næsbyvej 20 Telefon:    2426 9047Mødeleder

Frank Hagerup Rasmussen Næsbyvej 18 Telefon:    2544 9280 E-post:      frankhagerup@glumsoe.dk

naesby-bylaug.dk websiden

Birgitte Gregersen Næsbyvej 38 Telefon     2420 4104 E-post:      bigre@hotmail.dk eller bigre@naestved.dk

Næsby Anlæg Pleje

Vakant

Næsby-Nyt Redaktør

Frank Hagerup Rasmussen Næsbyvej 18 Telefon:    2544 9280 E-post:      frankhagerup@glumsoe.dk

Næsby-Nyt Omdelingshold

Jytte Aa Møller Næsbyvej 47 Telefon:    4010 4182 E-post:      jyttemo@gmail.com   Henrik Bisp Næsbyvej 40 Telefon:    2032 2139 E-post:      henrikbisp@gmail.com   Bjarne Røikum Skelbyvej 139 Telefon:    2630 2238 E-post:      bjrviking@gmail.com   Poul Sølyst Lenegårdsvej 5 Telefon:    2173 2280 E-post:      poul.solyst@pc.dk   Lone Laursen Kornvænget 8 Telefon:    4057 7604 E-post:      L1LAURSEN@YAHOO.DK

Næsbys udvikling Ad hoc

Allan Johansen Næsbyvej 38 Telefon: 2142 0960 E-post: aj1965@outlook.dk  Thor Temte Skelbyvej 137 Telefon:    2939 1954 E-post:      thor.temte@gmail.com

Opslagstavle

Frank Hagerup Rasmussen Næsbyvej 18 Telefon:    2544 9280 E-post:      frankhagerup@glumsoe.dk

Sankt Hans-bålet

Frank Hagerup Rasmussen Næsbyvej 18 Telefon:    2544 9280 E-post:      frankhagerup@glumsoe.dk

Udlejning af Næshuset, borde, stole og duge

Allan Johansen Næsbyvej 38 Telefon: 2142 0960 E-post: aj1965@outlook.dk

Del siden