Seneste nyt fra bestyrelsen

Bestyrelsen har møde den 15. august 2019 i Næshuset.

 

Blandt de emner vi drøftede, vil vi gerne sættes fokus på enkelte:

 

Bylauget har fået tilsagn om 65.000kr. til ny legeplads

Landdistriktspuljen, der hører hjemme i Erhvervsstyrelsen, har givet og tilsagn om penge til at få anlagt en ny og bedre legeplads. Legepladsen vil blive etableret i perioden fra den 1. september til og med den 30. november 2019. Arbejdet udføres af Elefantgården, Sorø.

 

Den gamle legeplads skal fjernes søndag den 25. august 2019

Bylauget skal selv sørge for at fjerne de nuværende legeredskaber, for at give plads til den nye. Vi vil vi også fjerne de 2 buskads-områder, der er mellem Mindestenen og Legepladsen. Alt sammen sker søndag den 25. august 2019 kl. 09:00 – 13:00med efterfølgende frokost. Husk tilmelding til frokosten – læs mere på Facebook.

 

Næste bestyrelsesmøde holdes den 25. marts 2020 kl. 19:00 hos Lone Laursen.

Har du forslag til aktiviteter – eller vil du yde en indsats for fællesskabet i Næsby Bylaug – så send dit forslag til undertegnede senest den 15. marts 2020.

På forhånd tak.

 

 

Oldermand Frank Hagerup Rasmussen

frankhagerup@glumsoe.dk