Seneste nyt fra bestyrelsen

Nyt fra bestyrelsen

Seneste bestyrelsesmøde fandt sted den 28. maj 2020 i Næshuset, Næsby Anlæg.

Blandt flere emner, så drøftede vi bl.a. disse emner:

 • Næsby Bylaug savner flere frivillige, der vil være med til at sikre Bylaugets overlevelse!
  Bestyrelsen efterlyser flere frivillige, der vil medvirke til Bylaugets overlevelse på såvel kort som langt sigt. Her/Nu foreslår bestyrelsen, at den fremover får en størrelse på 3-5 medlemmer. Hører du til dem, der gerne vil yde en frivillig indsats, men ikke vil sidde i bestyrelsen, så læs lige her. Der er flere opgaver i relation til Bylauget, som passende kan løses af frivillige, som ikke også behøver at sidde i bestyrelsen. Ta’ fat i én fra bestyrelsen.
 • Forslag til ændring af vedtægtens §6a
  På generalforsamlingen foreslår bestyrelsen, at første sætning i vedtægtens §6a ændres. Forslaget behandles under punkt 5a på dagsorden for mødet.
  Nuværende tekst: ”Bestyrelsen består af fem medlemmer”.
  Forslag til ny tekst: ”Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer”.
  Argument: I øjeblikket er det svært at tiltrække nye folk.
 • Valg af medlemmer til bestyrelsen
  3 medlemmer af bestyrelsen er på valg i år. Det er Allan, Henrik og Lone. De to førstnævnte er villige til genvalg. Lone genopstiller ikke. Hertil kommer den vakante plads. Derfor skal der som minimum opstilles 2 nye kandidater til bestyrelsen.

 

 • Sommerens aktiviteter
  Bestyrelsen har fastlagt disse aktiviteter:
 • Fredag den 3. juli - Grillaften i Næsby Anlæg fra kl. 18
  Vi tyvstartede faktisk allerede den 5. juni.
  Grillaftnerne holdes også den 7. august, 4. september og 2. oktober

 • Lørdag den 20. juni – Arbejdsdag i Næsby Anlæg fra kl. 09
  Kom og giv et nap med for Anlæggets ve og vel.

 • Tirsdag den 23. juni – Sankthansbål i Næsby Anlæg kl. 21 (?)
  Der tages forbehold for COVID-19 forsamlingsforbuddet. I skrivende stund må vi maks. blive 50 personer forsamlet. Bestyrelsen har derfor valgt at markedsføre Sankthans i Næsby kun gennem Næsby-Nyt og hjemmesiden. Der bliver ikke noget lotteri og heller ikke nogen båltaler.

 • Fredag den 26. juni – Ordinær generalforsamling kl. 18
  Læs mere andet sted på hjemmesiden.

 

2020-06-12
Oldermand Frank Hagerup Rasmussen