Alle husstande i Næsby sogn modtager Næsby-Nyt

Bylauget har gennem snart mange år haft Næsby-Nyt som informationsmiddel overfor borgerne i sognet.

Siden 2015 har bestyrelsen haft udvidet kommunikationsværktøjerne med denne hjemmeside.

Artiklerne i Næsby-Nyt er ændret lidt nu vi har hjemmesiden. De er nu en slags appetitvækkere, hvor man kan læse mere på hjemmesiden.

Artiklerne vil være placeret forskellige steder på hjemmesiden.

Det senest uddelte Næsby-Nyt fremgår af siden her.

Derudover har vi en Facebook-side.