Bestyrelsen 2019-2020

Bestyrelsen 2019-2020

 

Fredag den 24. maj 2019 holdt Næsby Bylaug sin ordinære generalforsamling.

Læs om generalforsamlingen under ”2019 generalforsamling”.

 

Bestyrelsen består – ifølge vedtægten - af 5 medlemmer.

To medlemmer var på valg, den ene blev genvalgt, medens den anden ikke stillede op.

Det lykkedes ikke at få valgt et nyt medlem.

 

Bestyrelsen består derfor nu af 4 personer:

 • Allan Johansen,
  Næsbyvej 38, tlf. 2142 0960, abj@affaldplus.dk
 • Frank Hagerup Rasmussen,
  Næsbyvej 18, tlf. 2544 9280, frankhagerup@glumsoe.dk
 • Henrik Bisp,
  Næsbyvej 40, tlf. 2032 2139, henrikbisp@gmail.com
 • Lone Laursen,
  Kornvænget 8, tlf. 4057 7604, L1LAURSEN@YAHOO.DK

 

Efter vedtægten skal der vælges min. 2 suppleanter til bestyrelsen.

På generalforsamlingen blev der kun valgt en suppleant:

 • Thor Temte,
  Skelbyvej 137, tlf. 2939 1954, thor.temte@gmail.com

 

 

Bestyrelsen har holdt konstituerende møde den 18. juni 2019.

Frem til næste ordinære generalforsamling:

 • Frank er oldermand
 • Allan er kasserer
 • Henrik er sekretær
 • Lone er tovholder for Næsby Anlægs ve og vel

 

Bestyrelsen blev på generalforsamlingen bemyndiget til at træffe aftale med et 5. medlem og min. 1 suppleant frem mod generalforsamlingen i 2020.

Har du lyst at yde en indsats i bestyrelsen eller som suppleant, så kontakt én af os.

 

På forhånd tak

Bestyrelsen.