Aktivitets- og mødekalender for Næsby Bylaug

Aktivitets- og mødekalender for Næsby Bylaug

Sommeren 2020

Som vedtaget på bestyrelsesmødet den 28. maj 2020.

 

Dato

Ugedag

Klokken

Hvad sker der

Ansvarlig

05. juni

fredag

18:00

Grill-aften i Næsby Anlæg

Thor + Carsten

20. juni

lørdag

09:00

Arbejdsdag i Næsby Anlæg

Alle

23. juni

tirsdag

21:00

Sankthansfest i Næsby Anlæg

Forbehold for COVID-19 forbud

Allan + Frank

26. juni

fredag

18:00

Ordinær generalforsamling

Frank + Thor

03. juli

fredag

18:00

Grill-aften i Næsby Anlæg

Thor + Carsten

07. aug.

fredag

18:00

Grill-aften i Næsby Anlæg

Thor + Carsten

04. sep.

fredag

18:00

Grill-aften i Næsby Anlæg

Thor + Carsten

02. okt.

fredag

18:00

Grill-aften i Næsby Anlæg

Thor + Carsten

Aktiviteter i – kursiv – er kun for bestyrelse og suppleanter.

Aktiviteter – skrevet med rødt – varetages af gode folk udenfor bestyrelsen.

 

Oldermand – Frank Hagerup Rasmussen – 2020-06-03